Đăng ký & Quản lí tài khoản

Bước 1:

 

Bước 2:

 • Sau khi chọn “Đăng Ký”, bạn nhập các thông tin theo yêu cầu .           

 

Bước 3:

 

 

Bước 4:

 • Sau khi khai báo đầy đủ những thông tin bắt buộc bạn đã có tài khoản trên hệ thống của 568E.

 

Lưu ý:

 • Sau khi đăng ký xong vui lòng chọn nút “Cập nhật” để cập nhật thêm các thông tin tài khoản.

Bước 1:

 

Bước 2:

 • Sau khi chọn “Thông tin tài khoản” để cập nhật thông tin.

 

Bước 3:

 • Tiến hành cập nhật thông tin tài khoản.

 

 

Lưu ý:

 • Phải cập nhật đầy đủ chính xác các “Thông tin chứng thực” gồm email, số điện thoại và CMND để bảo mật tài khoản.

Bước 1:

 

    Bước 2:

 • Sau khi chọn “Đổi mật khẩu” để thay đổi thông tin.

 

Bước 3:

 • Điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

 

Bước 1:

 

    Bước 2:

 • Sau khi chọn “Đăng ký thay đổi email” để cập nhật thông tin.

 

Bước 3:

 • Chọn “Bổ sung” email

 

 

 • Cập nhật email.

 

Bước 4:

 • Thay đổi email đăng ký

 

 

 

 

Lưu ý:

 • Chỉ có thể thay đổi email đăng ký khi đã xác thực email, số điện thoại và CMND.
 • Nếu chưa đăng ký đầy đủ thông tin chứng thực sẽ hiện lên thông báo sau:

 

Bước 1:

 

Bước 2:

 • Sau khi chọn “Đăng ký thay đổi số điện thoại” để cập nhật thông tin.

 

Bước 3:

 • Chọn “Bổ sung” số điện thoại.

 

 

 • Cập nhật số điện thoại.

 

Bước 4:

 • Thay đổi số điện thoại đăng ký

 

 

Lưu ý:

 • Chỉ có thể thay đổi số điện thoại đăng ký khi đã xác thực email, số điện thoại và CMND.
 • Nếu chưa đăng ký đầy đủ các thông tin chứng thực sẽ hiện lên thông báo sau:

 

Bước 1:

 

Bước 2:

 • Sau khi chọn “Đăng ký thay đổi số CMND” để cập nhật thông tin.

 

Bước 3:

 • Chọn “Bổ sung” CMND.

 

 

 • Cập nhật số CMND

 

Bước 4:

 • Thay đổi CMND

 

 

 

Lưu ý:

 • Chỉ có thể thay đổi số CMND đăng ký khi đã xác thực email và số điện thoại.
 • Nếu chưa kích hoạt địa chỉ email và số điện thoại sẽ hiện lên thông báo sau:

 

Lấy lại thông tin tài khoản

Bước 1:

 

Bước 2:

 • Chọn “ Lấy lại mật khẩu sử dụng email”

 • Điền các thông tin theo yêu cầu.
 • Mã xác thực sẽ được gủi vào email đăng ký.

  Bước 3:

 • Chọn nút “Ấn vào đây” để cập nhật mật khẩu.

 

 

Bước 4:

 • Cập nhật mật khẩu mới.

 

 

 

Lưu ý:

 

 • Chỉ có thể lấy lại mật khẩu bằng email khi email đã được kích hoạt.
 • Nếu chưa kích hoạt email sẽ hiện lên thông báo sau:

Bước 1:     

 

   Bước 2:

 • Chọn “ Lấy lại mật khẩu sử dụng số điện thoạil”

 • Điền các thông tin theo yêu cầu.

  Bước 3:

 • Soạn cú pháp: KH tên tài khoản gủi 8298 để nhận mã xác thực.
 • Chọn nút “Ấn vào đây” để cập nhật mật khẩu.

  Bước 4:

 • Cập nhật mật khẩu mới.

Lưu ý:

 • Chỉ có thể lấy lại mật khẩu bằng số điện thoại khi số điện thoại đã được kích hoạt.
 • Nếu chưa kích hoạt số điện thoại sẽ hiện lên thông báo sau:

Bảo vệ tài khoản

Bước 1:

Bước 2:

 • Chọn “Thông tin tài khoản”.

 

Bước 3:

 • Xác thực email.

 

 

Bước 4:

 • Nhập mã xác thực

 

Lưu ý:

 • Mã xác thực email được gửi vào inbox khi bạn đăng ký email.
 • Nếu không nhận được mã xác thực hãy “Yêu cầu gửi lại”.

Bước 1:

Bước 2:

 • Chọn  “ Thông tin tài khoản”.

 

Bước 3:

 • Xác thực số điện thoại

 

 

Bước 4:

 • Nhập mã xác thực

 

Lưu ý:

 • Phải soạn cú pháp “KH khoản cách tên tài” khoản gủi 8298 để nhận được mã xác thực.

Để bảo vệ tài khoản chặt chẽ và an toàn hơn, hãy đổi mới mật khẩu của mình theo các cách sau:

 

 • Chiều dài mật khẩu: Số lượng ký tự từ 6 đến 32. 
   
 • Nghĩ những câu thật khó đoán với người khác nhưng thật dễ nhớ với bạn. Ví dụ: “I really love SG city number 1". 
   
 • Lấy các chữ đầu của mỗi từ trong câu. Ví dụ bằng việc sử dụng gơi ý trên thì bạn sẽ đặt là "irlSGcn1". 
   
 • Thêm tính phức tạp bằng cách trộn các chữ hoa, chữ thường và số. 
   
 • Cuối cùng, thay một vài kí tự đặc biệt. Bạn có thể sử dụng các biểu tượng trông giống các chữ cái, khoảng trắng, các từ kết hợp và các cách khác để làm cho mật khẩu của bạn phức tạp hơn.

             Ví dụ: "irl0ve SGc #1". 
 

 • Tập thay đổi mật khẩu sau một thời gian nhất định. Ví dụ: sau 45 ngày.