Câu hỏi và trả lời

  •  Là các tài khoản để đăng nhập vào các sản phẩm của 568E.

Truy cập vào địa chỉ sau: https://id.568play.vn/

  • Trang đăng ký 568E ID được hiển thị.
  • Điền các thông tin và theo hướng dẫn trên trang đăng ký 568E ID.

Chú ý: Điền đầy đủ chính xác các thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn khi cần.

Bạn không nhất thiết phải điền tất cả các thông tin khi đăng ký 568E ID. Tuy nhiên để tài khoản của bạn có thể nạp thẻ và hỗ trợ khi mất hoặc tranh trách tài khoản. Bạn phải điền đầy đủ các thông tin sau:

  • Địa chỉ email: Đăng ký email này chúng tôi có thể giúp bạn lấy lại mật khẩu đã mất.
  • Số điện thoại: Đăng ký số điện thoại này chúng tôi có thể giúp bạn lấy lại mật khẩu đã mất.
  • Thông tin CMND: Thông tin này dùng để xác thực bạn là chủ tài khoản, khi xảy ra các tranh chấp về tài khoản.

Bạn có thể lấy lại mật khẩu đã mất bằng email đăng ký hoặc số điện thoại đăng ký.

  • Truy cập vào trang: https://id.568play.vn/
  • Chọn lấy lại mật khẩu bằng email hoặc số điện thoại đăng ký.
  • Hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang lấy lại mật khẩu tương ứng với mục bạn đã chọn: Lấy lại mật khẩu bằng email hoặc số điện thoại.

Để có thể bảo vệ tài khoản của bạn được tốt nhất, bạn phải đăng ký kích hoạt email, số điện thoại và điền đầy đủ thông tin CMND.

Chú ý: Các email, số điện thoại và CMND phải chính xác và đang được sử dụng.

 

  • Bạn có thể gọi điện thoại theo đường dây nóng “1900 969 677” để được tư vấn và hỗ trợ.